Diện tích: 37ha

Vị trí: Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An

Hotline: 0906 80 83 87 – 0799 244 243

Website: Truy cập đến Saigon Village