Diện tích: 52ha

Vị trí: Mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh

Hotline: 0906 80 83 87

Website: Xem thông tin