0906 80 83 87
79C Đông Hồ, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM
sales@tanhaithanh.com.vn

Liên hệ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

   Địa chỉ: 79C Đông Hồ, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM

   Điện thoại: (84-28) 3971 4567 – (84-28) 3971 3939

   HotLine: 0906 80 83 87

   Email: sales@tanhaithanh.com.vn

Đăng ký thông tin