Diện tích: 30.2ha
Vị trí: Nguyễn Văn Tạo, Xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc, Long An
Hotline: 0906 80 83 87 – 0799 244 243
Website: Truy cập website