0906 80 83 87
79C Đông Hồ, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM
sales@tanhaithanh.com.vn

Bình Trị Đông B, Q. BTân, Tp Hồ Chí Minh