Giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thành (đợt 4)


Ngày 11/6/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1919/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thành, cụ thể như sau:

Giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thành (đợt 4)

​Theo Quyết định này, giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thành (địa chỉ trụ sở chính: 25A Đông Hồ, phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) với diện tích 4.870,4 m2 (bốn ngàn, tám trăm bảy mươi phẩy bốn mét vuông; trong đó, có 2.954,4 m2 đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý, xen kẽ bên trong dự án) để đầu tư xây dựng khu tái định cư và khu dân cư (đợt 4).

Nguồn gốc đất: diện tích 1.916 m2 đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và diện tích 2.954,4 m2 đất do UBND xã Long Hậu quản lý xen kẽ bên trong dự án. tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 29/4/2064 (thời hạn giao đất theo thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000393 ngày 29/4/2014). Hình thức sử dụng: diện tích 4.050,4m(bốn ngàn, không trăm năm mươi phẩy bốn mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất và diện tích 820 m2 (tám trăm hai mươi mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí ranh giới khu đất tại thửa đất số 448 (được hợp nhất từ các thửa đất số 448, 184, 266) và đất do UBND xã Long Hậu quản lý), tờ bản đồ số 2 (được hợp nhất từ các tờ bản đồ số 2,4), xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 37-2017 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 13/4/2017 và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 18/4/2017 (vị trí đã bồi thường và đất công).

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thành nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thành sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Giao UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hậu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thành theo đúng vị trí, diện tích và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Long An

 

CHIA SẺ