BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN

Sắp khởi công dự án Hầm chui 3 tầng Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ - Bất động sản tại Hiep Phuoc Harbour View sẽ hưởng lợi

UBND TPHCM vừa đồng ý cấp vốn hơn 830 tỉ đồng để xây dựng dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Trong đó, 538,3 tỉ đồng chi phí xây dựng, 155,6 tỉ đồng chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật, 21 tỉ đồng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, còn lại 84 tỉ là chi phí dự phòng.

XEM THÊM